Zhvillimi i fëmijës është një proces i rëndësishëm që kalon në stade të ndryshme të cilat shoqërohen me eksperienca, sfida e momente gëzimi.Në përgjithësi të gjithë fëmijët, gjatë rritjes, kalojnë periudha tranzitore ku iu duhet të përballen me vështirësi ose shqetësime të ndryshme.

Në rastet kur këto shqetësime, janë të qëndrueshme ne kohe dhe të vështira për tu kapërcyer, mund të jetë e nevojshme të kërkohet mbështetje.Shumë probleme që shfaqin fëmijët, për të cilat prindërit preokupohen, mund të kërkojnë ndërhyrje terapeutike të shkurtra.

Trajtimi në kohën e duhur, parandalon zhvillimin e mëtejshëm të problemit.

Vleresimi Psikologjik

Vleresimi Psikodinamik i femijes/adoleshentit

Terapi Zhvillimi

Keshillim Klinik per Prinderit

Mbeshtetje Psikologjike

Vleresimi Psikodinamik i femijes/adoleshentit

Terapi Zhvillimi

Keshillim Klinik per Prinderit